Om oss

Rostugnens Vänner är en ideell förening med idag ca 450 medlemmar. Vi startade 2009 med avsikten att renovera och bevara den gamla Rostugnen mitt i Brevens bruk. Föreningen blev samtidigt en plattform för olika kulturella aktiviteter och trevligt umgänge. Redan samma år som vi bildades hölls Brevens första SextettFestival som sedan blivit en uppskattad tradition. Sextetter från när och fjärran konserterar och umgås andra lördagen i september. Nya teman för varje år och lite överraskningar.

Rostugnen, masugnsbyggnaden och Modellboden

Det största projektet är numera Modellboden – Sveriges nyaste arbetslivsmuseum.  Den omfattande samlingen modeller i trä är unik. Här finns gjutmodeller som sparats i hundra år och som ger en god bild av det gamla järnbrukets produktion. Museet invigdes 2016 och byggs ut i den takt ekonomi och resurser tillåter. Redan idag visas en stor samling i den 150 år gamla byggnaden.

Från invigningen 2016. Foto Sofie Isaksson

Världens största samling gjutmodeller… vi räknar fortfarande…  Foto Claes Ander