lördag 13 juli, 2019

Kallelse – Årsmöte med personalfest

Kallelse – välkommen till föreningens årsmöte 13 juli kl 16.00 i Modellboden. Det blir årsmöte efter vanliga agendan och nedan kan du läsa valberedningens förslag till styrelse. Verksamhetsberättelse och bokslut finns att hämta hos styrelsen och delas ut på mötet.

Direkt efter årsmötet kan medlemmarna njuta av ”personalfesten” – det brukar bli grillat och gott i det gröna. Musik och många rostugnsvänner som möter upp och har det trevligt tillsammans.

Valberedningen bestående av Karin Hellström och Sofie Isaksson lämnar följande förslag:

Vi föreslår omval av samtliga ledamöter, Claes Ander, Ingel Jörgensen, Per Hellström Lars Gunnar Jörgensen, Jan Inge Hall, Dan Wahlgren och Lennart Molin samt omval av revisor Per Ivarsson.

 

Rostugnens Vänner årsmöte 13 juli 2019 , kl 16.00 i Modellboden

Förslag till Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän o rösträknare
 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas utlåtande
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor – förtydligande/ändring av stadgar bl a angående hur föreningen kallar till årsmöte, tidpunkt, konstituering mm
 14. Mötet avslutas

 ← Hela kalendariet