lördag 11 juli, 2020

Årsmöte i Rostugnens Vänner

KALLELSE

Årets föreningsmöte sker 11 juli kl 16.00 i Modellboden. Mötet anpassas enligt de normer som gäller i coronatider. Vi kommer alltså inte ha fler deltagare inne i Modellboden än man får – resten (om det skulle vara fler) får möjlighet att följa mötet via högtalare utanför. Hittills i vår 11-åriga historia har vi inte samlat mer än något tjugotal entusiaster så vi klarar säkert det här också – även med restriktionerna som gäller.
Föreningens verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse finns att tillgå veckan före mötet. Protokoll från mötet kommer att finnas tillgängligt i Facebook-gruppen efter justering.
Den traditionella medlemsfesten i det gröna är inställd. Trist, trist men så är det.
Dagordning
 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän o rösträknare
 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas utlåtande
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas

 

Det här är dagen då allting sker i Breven – hembygdsföreningens uppskattade Loppis, årsmöte och ”personalfest” i Rostugnens Vänner (det är då vi har picknick i det gröna) och däremellan tar många Simborgarmärket nere vid Gubbens bad vid vackra Botaren. En dag fylld av loppisfynd, musik och härlig spisning + motion!

Loppisen startar kl 12.00. Rostugnens Vänner har årsmöte och medlemsfest med start kl 16.00 i Modellboden.← Hela kalendariet