lördag 28 september, 2019

Konst + musik = succé

– Så roligt och vackert, tyckte en av besökarna. Musiken och konsten gifter sig lite i Modellboden, tyckte en annan. Och visst blev det bra. SextettFestivalen upplaga 2019 blev så välbesökt att föreningen planerar att göra om det nästa år.

Målningar lite insmugna i Modellbodens utställning –  effektfullt och nyskapande

Så nu bjuder vi in fler konstnärer till Modellboden – det kan bli separatutställningar eller kombinerade utställningar, kanske med musik, kanske med andra inslag. Känner du någon konstnär så sprid gärna ordet vidare!

Årets gästartist, konsertmästare Roger Olsson från Örebro och Svenska Kammarorkestern, blev mycket uppskattad för skönt fiolspel och sång tillsammans med Nerikes Messingsextett. Efter fler minikonserter med BruksBlåset i Brevens Hjärta och BrevenSextetten avslutades festivalen i hembygdsgården med kaffe och gemensam avslutningsmarsch. Mäktigt med tre ensembler spelande ryssen Agapkins ”Kvinnors farväl”.

Roger Olsson och Nerikes Messingsextett