fredag 8 juni, 2018

Skogshistoriska Sällskapet på besök

I slutet på maj besökte 70-talet medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet Modellboden. Många frågor kom upp från en vetgirig skara som förstått skogens betydelse för järnbruken i Sverige.  Skogen sysselsatte tio gånger fler människor än järnbruken bara för att få fram träkol till masugnarna, fick vi veta. Och mycket annat intressant diskuterades under besöket.