måndag 9 juli, 2018

Valberedningen föreslår…

Valberedningen som består av Karin Hellström och Sofie Isaksson föreslår följande till årsmötet 14 juli:

Omval av styrelsens ordförande Claes Ander, kassör Ingel Jörgensen, ledamöterna Lars Gunnar Jörgensen, Lennart Molin, Jan Inge Hall och Dan Wahlgren.

Conny Lekman har avböjt fortsatt uppdrag p g a andra uppgifter. Föreslås inval av ny suppleant i styrelsen: Per Hellström.

Föreslås att styrelsen internt utser sekreterare bland sina ledamöter.